ČESKÉ DRÁHY, a.s.

Výluky

Přihlášení admin 

Uživatelské jméno:

Heslo:


MIMO-CLOUD-PROD - MIMO-CLOUD-PROD
mimoradnosti-admin-bc8c76cfc-pspjk

Tiskové sestavy

Tisknout výluky podleJak nastavit prohlížeč pro tisk?

Obecné informace

Je třeba si uvědomit, že každá tiskárna má tzv. netisknutelné okraje, které vycházejí z fyzických omezení tiskárny. Pro informaci o šířce těchto okrajů konzultujte manuál k tiskárně. V případě, že výsledný tisk je moc úzký, upravte případné nastavení tiskových okrajů v prohlížeči.

Internet Explorer

 1. V menu Nástroje zvolte Možnosti internetu
 2. V otevřeném okně s kartami zvolte kartu Upřesnit
 3. Posuňte seznam s nastavením až k sekciTisk
 4. Zaškrtněte položku Tisknout barvy a obrázky na pozadí a potvrďte
 5. Pro úpravu tiskových okrajů zvolte v menu Soubor položku Vzhled stránky a v otevřeném dialogovém okně opravte parametry okrajů tak, aby byl výsledný tisk vyhovující Vašemu prostředí a tiskárně (většinou stačí nastavit pro všechny 4 strany nulovou hodnotu)


Mozilla Firefox

 1. V menu File/Soubor zvolte Print setup/Vzhled stránky
 2. V otevřeném okně s kartami zvolte kartu Format & Options/Formát a možnosti
 3. Zaškrtněte položku Print Background (colors & images)/Tisknout pozadí (barvy a obrázky)
 4. Pro úpravu tiskových okrajů zvolte v menu File/Soubor položku Print setup/Vzhled stránky, v otevřeném dialogovém okně zvolte kartu Margins & Header/footer / Okraje a Záhlaví/zápatí a nastavte parametry okrajů tak, aby byl výsledný tisk vyhovující Vašemu prostředí a tiskárně (většinou stačí nastavit pro všechny 4 strany nulovou hodnotu)


Opera

 1. V menu Soubor zvolte Volby tisku
 2. V otevřeném dialogovém okně zaškrtněte Tisk pozadí. Ve stejném okně můžete upravit tiskové okraje tak, aby byl výsledný tisk vyhovující Vašemu prostředí a tiskárně (většinou stačí nastavit pro všechny 4 strany nulovou hodnotu)